Op deze site vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de Wadden en de Waddeneilanden en persoonlijke blogs over ontwikkelingen in het Waddengebied. In de webwinkel zijn mijn waddenboeken te bestellen.  Een onafhankelijke uitgave van de Stichting Over ‘t Wad en van Henk Tameling te Hoorn (Noord-Holland).

De stichting Over’t Wad heeft het keurmerk Waddengoud http://www.waddengoud.nl

Welke Waddendorpen verdronken? Deel 5: Texel
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 5: Texel
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 4: Schiermonnikoog
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 4: Schiermonnikoog
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 3: Ameland
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 3: Ameland
Welke Waddendorpen verdronken? deel 2: Terschelling
Welke Waddendorpen verdronken? deel 2: Terschelling
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 1: Vlieland
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 1: Vlieland
Welke zandplaten zijn waar?
Welke zandplaten zijn waar?
Wat zijn onbewoonde Waddeneilanden?
Wat zijn onbewoonde Waddeneilanden?
Wat te doen bij zeespiegelstijging?
Wat te doen bij zeespiegelstijging?
Wat is Oerol?
Wat is Oerol?
Blog
Eb Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om. Ik ben een oceaan van wachten, waterdun omhuld door ’t ogenblik. Zuigend eb van het gemoed, dat de minuten trekt en dat de vloed diep in zijn duisternis
Het einde van de reis Harlingen-Vlieland kan bij een stevig windje soms pittig zijn door de hoge golven van de Noordzee. Boven op het dek van de veerboot met zicht op de oostpunt van het eiland geniet je het meest van de aankomst op het eiland.  Het strand en de duinen
Recent toegevoegd
Nieuwste toegevoegde artikelen en blogs
Recent toegevoegde items
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 5: Texel
De dynamiek van het Waddengebied heeft twee kanten: we kunnen genieten van het spel van wind en zee, de veranderende patronen op het strand en de duinen en de meanderende beekjes in de kwelders.  Mens en dier ervaren ook al eeuwenlang de verwoestende kracht van overstromingen, springtij en verstuivingen.  De
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 4: Schiermonnikoog
De dynamiek van het Waddengebied heeft twee kanten: we kunnen genieten van het spel van wind en zee, de veranderende patronen op het strand en de duinen en de meanderende beekjes in de kwelders.  Mens en dier ervaren ook al eeuwenlang de verwoestende kracht van overstromingen, springtij en verstuivingen.  De
Welke Waddendorpen verdronken? Deel 3: Ameland
De dynamiek van het Waddengebied heeft twee kanten: we kunnen genieten van het spel van wind en zee, de veranderende patronen op het strand en de duinen en de meanderende beekjes in de kwelders.  Mens en dier ervaren ook al eeuwenlang de verwoestende kracht van overstromingen, springtij en verstuivingen.  De
Wat is Oerol?
Oerol is een tiendaags theater- en muziekfestival op verschillende locaties verspreid over het gehele eiland Terschelling, een Friese gemeente met bijna 5000 inwoners, verdeeld over twaalf woonplaatsen zoals Midsland, Formerum en Hoorn. Het is een van de grootste locatie theaterfestivals in Europa. Gedurende tien dagen in juni van elk jaar
Lees verder
Wat zijn de Marker Wadden?
    De Marker Wadden zijn vijf nieuwe, onbewoonde natuureilanden in het Markermeer. Ze hebben een oppervlakte van ongeveer 800 hectare, ruim 1 procent van het hele Markermeer. De Marker Wadden maken samen met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen deel uit van Nieuw Land, het nieuwe Nationaal Park dat in
Lees verder
Wat is het Waddenfonds?
Sinds 2006 wordt elk jaar uit een overheidsfonds van 800 miljoen euro geld geïnvesteerd in het Nederlandse Waddengebied. Met dit Waddenfonds worden tot en met 2026 drie hoofdonderwerpen financieel ondersteund: natuur, economie en kennishuishouding. Het ontstaan van het fonds in 2004 heeft te maken met de besluitvorming rond gaswinning in
Lees verder